Nozipho Mdletshe Poems

Best Poem of Nozipho Mdletshe

Ngikhuzeni Ngisothandweni
Ngikhumbule engimaziyo
Kodw' akekho eduze kwami
Engimthandayo, onothando
Kodw' akusilona olwami

Amehlo enhliziyo ayambona
Awenyama adlal' izifiso
Kude phambili
Kude emuva ngidlal' inkumbulo

Ngicabanga lezo zandla
Ezingithinta maqede igazi lixoxe izindaba
Lawo mehlo angibuka . . .
Read the full of Ngikhuzeni Ngisothandweni
Chemistry
He was like rain
as he felt and stopped the dryness
of my desserted heart,

He was that special H2o
as he came and quenched the
thirst of my needy heart,

His touch could melt my hardest heart
and lighten up the room with red light. . . .
Read the full of Chemistry