NHIEN NGUYEN MD Poems

NHIEN NGUYEN MD Poems

1A Cat Also Knows How To Swim
2A Hiccups Love Story
3A Home Visit Of A Friend - Translation Of A Vietnamesepoem Of NguyễN KhuyếN
4A Homeless Woman In A Big City
5A Summer Evening Swim
6A Woman Cried Unceasingly On Finding Her Father Dead.
7Ăn Ngon Nhưng VẫN Giữ Eo
8Anniversay Day - To Kim Mai
9Annville Paradise Being Terrorized By Two Big Dogs
10Annville Paradise April Snow Wonderland
11Annville Paradise BốN CháU Nghỉ Hè 2016
12Annville Paradise For Kittens
13Annville Paradise Pool Where Kim Mai Swims
14Annville Paradise Summer Vacation For Grand Kids 2016
15Annville Paradise TháNg Tư, Thứ SáU, MườI Lăm
16Ashes And Noel One Early Sunday Morning
17Ashes And Noel Play Wrestling
18Ashes And Noel Showed Their Love And Support
19Ashes Asks For Food By Her Posture
20Autumn Angling - Translated Poem Of NguyễN KhuyếN
21Autumn Horse-Neck Driveway
22Autumn Imbibing - Translated Poem Of NguyễN KhuyếN
23Autumn Sunrise Over Chapman Neighborhood
24Baby Mustard Greens Make Delicious Sizzling Rice Cakes
25Bây Giờ GiữA TháNg MườI Hai
26BãO TuyếT Jonas
27Begging For Life From The Womb Of A Pregnant Mother On An Abortion Table
28BìNh Minh Sau BãO TuyếT Jonas
29BìNh Minh Thung LũNg Lebanon NgàY ĐầU Thu
30BìNh Minh Trên Cây Mulberry
31BìNh Minh Trên ĐồNg BắP Già
32Black April, The Fall Of Saigon On 4/30/1975
33Black Ice - Haiku
34Blackpearl
35By Your Side, My Soul Is Like Spring Festival
36Cats Take Shelter From Rains Under Awning
37Chanting You, My Dear, To Fall Asleep At Kim-Mai Rose Garden
38ChiềU Nay Tôi TắM Hồ Bơi
39Christmas 2015 With Grand Daughters At Annville Paradise
40Cleaning Up Snow Storm Jonas
41Congratulate Kelly On Your Graduation From Dental School
42Congratulation To Judith And Joe Clark On Their 50th Wedding Annniversary.
43Congratulations To Kelly (Haiku)
44Dancing Trees Dance Under Autumn Sky
45Dawn Of First Autumn Day Over Lebanon Valley
46Day Sleeping Girl - Translation Poem Of Hồ Xuân Hương
47Decima Ice Storm
48Dogwood Trees With Their New Autumn Clothes
49DọN DẹP BãO TuyếT Jonas
50Dreams In Rays Of Sunshine

Best Poem of NHIEN NGUYEN MD

TìNh Tôi Như NướC Ôm NgườI Bơi Chung
Chỉ năm ngày nữa trăng rằm

Tôi nằm bơi ngửa ngắm hàng thông xanh.

Vi vu ngọn gió lay cành

Trời xanh phơn phớt, một đàn ngỗng bay.

Ve kêu, tiếng vẫn van nài

Một con chim nhỏ vội vàng bay qua.

Vầng trăng lấp ló ngọn cây

Cành cây cố níu, ôm trăng đêm này.

Đêm nay ai sẽ nhìn trăng . . .
Read the full of TìNh Tôi Như NướC Ôm NgườI Bơi Chung
Congratulation To Judith And Joe Clark On Their 50th Wedding Annniversary.
Special Greetings

To our friends, Judith and Joe

Married fifty years. . . .
Read the full of Congratulation To Judith And Joe Clark On Their 50th Wedding Annniversary.